На цій сторінці Ви можете ознайомитися із 2-ма документами: Договір публічної оферти та політикою конфіденційності на інтернет сайті YANKIV.com.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фізичної особи-підприємця

Янків Б. Л. № 01/19 від 01 березня 2021 року

ДОГОВІР

Публічної оферти

про надання послуг у сфері права, а також консультацій та складання юридичних документів

Цей Договір публічної оферти про надання послуг встановлює умови та порядок надання оплатних послуг на сайті YANKIV.com (далі – «Сайт»), та є публічною офертою фізичної особи-підприємця у особі Янківа Богдана Любомирович, (надалі «Виконавець», реєстраційний номер платника податків – 3477309192, адреса реєстрації – м. Пустомити, вул. Д. Дяченко, 6, Львівська область, який в тому числі має статус адвоката у розуміння ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, свідоцтво № 002008) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання послуг (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:

с. Послуги – послуги у сфері права, а також консультації та складання юридичних документів, що надаються Виконавцем на користь Відвідувачів Сайту, які акцептували умови цього Договору.

d. Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється оплата послуг Виконавця згідно оголошення чи публікації розміщених на Сайті. Вартість послуг не є фіксованою та оголошується на Сайті у форматі оголошення чи публікації. Акцептом Договору вважається лише оплата послуг у повному обсязі, відповідно до ціни, встановленій Виконавцем.

d. Політика конфіденційності – невід’ємна частина угоди (Додаток № 1) між Виконавцем та Відвідувачем щодо використання Сайту. Ця Політика роз’яснює, яким чином і з якою метою ми використовуємо Ваші персональні дані, отримані нами у зв’язку із користуванням Сайтом.

3. Порядок оформлення послуги та отримання винагороди Виконавцем

3.1. Відвідувач Сайту звертається до Виконавця будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований на Сайті та приймає умови в опублікованому оголошенні чи публікації, або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі.

3.2. Виконавець отримавши звернення від Відвідувача Сайту попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку), надсилає реквізити банківського рахунку для оплати суми послуг оголошених в публікації чи оголошення на Сайті.

3.3. Замовник усвідомлює, що оплата за послуги згідно цього Договору означає підтвердження ним прийняття послуг, що надані Замовнику.

3.4. Відвідувач оплативши послуги акцептує умови цього Договору та отримує вказані у цьому Договорі послуги; не оплативши послуги Відвідувач відмовляється від Договору та від послуг, які надаються Виконавцем.

💰 3.5. Оплата послуг Виконавця здійснюється за наступними реквізитами:

• Отримувач ФОП Янків Богдан Любомирович

• Код отримувача 3477309192

• Р/р отримувача UA423052990000026008001027764

• Банк АБ «ПриватБанк»

• Призначення платежу «За послуги по договору публічної оферти про надання послуг у сфері права, а також консультацій та складання юридичних документів».

• Лінк на спрощену систему оплати https://cutt.ly/RY8D1E8

5. Відповідальність сторін та вирішення спорів

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну Відвідувачу шкоду внаслідок неналежного використання ним придбаних Послуг.

5.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.

5.4. Відвідувач та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.

5.5. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Відвідувач має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.

5.6. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 5.4, 5.5 Відвідувач має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.

9. Інші умови

9.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

9.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Сайті за адресою: YANKIV.com.

9.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

9.4. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.

9.5. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Сайті.

9.6. Надаючи персональні відомості в рамках цього Договору, Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем у відповідності до Політики конфіденційності, що є Додатком № 1 до цього Договору.

9.7. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

1. Загальні положення.

1.1. Відносини між Відвідувачами сайту та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.

1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.

1.4. Скориставшись послугами Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.

1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:

a. Сайт – веб-сайт (https://YANKIV.com), на якому Виконавець розміщує інформацію про надання своїх послуг у сфері права, а також консультацій та складання юридичних документів, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією Відвідувач ресурсу акцептує ці послуги.

b. Відвідувач сайту – будь-яка фізична особа, що використовує послуги Виконавця, оплачує послуги на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.

2. Предмет договору

2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Клієнту послуги у сфері права, а також консультації та складання юридичних документів, а Клієнт зобов'язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання послуг третіх осіб (бухгалтерів, юристів, адвокатів), на умовах співпраці. При цьому Виконавець несе відповідальність за виконання умов договору перед Відвідувачем сайту.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується: a) надати послуги у сфері права, а також консультації та складання юридичних документів Відвідувачеві, передбачені цим Договором; b) забезпечити можливість оплати Послуг на банківський рахунок та банківську карту; c) забезпечити Відвідувача повною інформацію про Послугу, її зміст, а також надати дані про Виконавця для пред’явлення скарг або вимог; d) ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).

e) забезпечувати відповіді та комунікацію із Відвідувачами, надавати зворотній відгуки на будь-який запит в межах звичних робочих годин, а саме з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00.

f) надати послугу, що в повній мірі відповідає чинним нормам українського законодавства з метою отримання Замовником об’єктивної істини у справі;

4.2. Виконавець має право: a) вносити зміни до Договору в односторонньому порядку; b) вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку;

4.3. Відвідувач зобов’язується: a) дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору; b) ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця; c) прийняти Послуги Виконавця; d) оплатити Послуги Виконавця;

4.4. Відвідувач має право: a) вимагати від Виконавця виконання умов та положень цього Договору; b) замовляти Послуги у Виконавця; c) отримати повну інформацію щодо Послуг Виконавця, їх ціну.

6. Умови конфіденційності

6.1. Умови конфіденційності визначені Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною Договору та розміщені у Додатку № 1, що розміщений на цій сторінці.

7. Строк дії договору та порядок його розірвання

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Відвідувачем Сайту та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

7.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Послуги невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Клієнта. Претензії, що ґрунтуються на вищевказаних критеріях не задовольняються.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

8.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

<aside> 💡 Якщо Вам потрібно договір у паперовому екземплярі - Ви маєте право роздрукувати інформацію на цій сторінці та використовувати виключно у цілях співпраці із Виконавцем. Договір підписано виконавчем шляхом накладення електронного підпису.

</aside>

Додаток № 1 До Договору публічної оферти про надання послуг у сфері права, а також консультацій та складання юридичних документів

Політика конфіденційності

Загальні положення

Для підвищення якості обслуговування та безпеки зберігання персональних даних всіх Відвідувачів сайту YANKIV.com, доносимо інформацію, які саме дані збираються та зберігаються, і з якою метою ми їх використовуємо на веб-сайті, що знаходиться за адресою: YANKIV.com (далі – Платформа). Адміністрація сайту дуже уважно ставиться до конфіденційної інформації всіх користувачів, які відвідують Платформу. Саме тому на підставі вимог законодавства України та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, розроблено цю Політику конфіденційності (далі – Політика).

Сфера дії цієї Політики

Дія Політики поширюється на персональні дані та відомості, які збираються на Сайті. Персональні дані і відомості, це ті дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, яка є доступною для нас. Персональні відомості включають в себе Ваше ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону, відомості отримані внаслідок здійснення платежу на Платформі, які Ви можете надавати, користуючись Платформою. Ця Політика не поширюється на інші ресурси, посилання на які можуть бути вказані на Платформі. Ми не несемо відповідальність за політику конфіденційності або зміст сторонніх ресурсів.

Файли cookies та аналогічні технології

Ми застосовуємо файли сookie. Із кожним Вашим відвідуванням Платформи ми можемо збирати інформацію, що стосується ґаджетів та пристроїв, які Ви використовуєте, мереж до яких Ви приєднуєтесь, коли користуєтесь Платформою. Це також включає наступну інформацію: IP-адреса, браузер та його версія, види плагінів Вашого браузера, відомості про операційну систему, також інформація про Ваші відвідування, маршрут переміщення за URL-адресами, послуги, які Ви переглядали або шукали, всі помилки завантаження, тривалість відвідування сторінок Платформи, тощо. Також, на Платформі збирається інформація шляхом використання різних технологій, аналогічні до cookie (в т. ч. різного роду аналітичні ресурси).

Інформація, яка збирається за допомогою Сайту

На нашому сайті, в разі, коли Ви робите замовлення, берете участь в акції, дослідженнях або іншим чином взаємодієте з нами, ми збираємо як особисту інформацію, так і загальні дані. Особиста інформація стосується окремого споживача - приміром, ім'я, адреса, номер телефону, e-mail, тощо. Такі дані ми отримуємо лише від осіб, які надають її свідомо та з власного бажання. Наприклад, зареєструвавшись на нашому сайті, або вказуючи ім'я та адресу із запитом на отримання подальшої інформації від нас. Ми не вимагаємо реєстрації або надання такої інформації для перегляду нашого сайту та отримання доступу до його змісту. Для того щоб зробити замовлення товарів/послуг, брати участь у акціях, дослідженнях або іншим чином взаємодіяти з нами, Ви повинні уважно ознайомитися з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в ст. 8 З.У. «Про захист персональних даних» , уважно ознайомитися з даною Політикою конфіденційності, а також висловити свою повну згоду з їх умовами. Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Політики конфіденційності та вищезазначеного Положення про захист персональних даних, будь ласка, не надавати особисту інформацію. Згоду на використання Вашої особистої інформації Ви можете відкликати в будь-який момент. Для цього достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані», за адресою: ***.

Використання Вашої персональної інформації

Ми використовуємо отриману Сайтом персональну інформацію у наступних цілях:

  1. надання інформації та послуг, згідно із Вашим запитом та Ваших потреб;
  2. забезпечення безпеки та запобіганню будь-яких протизаконних дій та запобіганню шахрайству;
  3. з метою підняття ефективності та якості обслуговування клієнтів;
  4. більш ефективної персоналізації використання сайту;
  5. надання Вам спеціальних пропозицій, які можуть бути Вам цікаві (виключно за Вашою згодою);
  6. надання Вам інформації щодо користування Сайтом;
  7. вдосконалення роботи, функціоналу, дизайну та інших зручностей на Сайті;
  8. вдосконалення послуг, які надаються Виконавцем.

Зміна умов Політики конфіденційності

Користувач, користуючись Сайтом, приймає всі умови цієї Політики конфіденційності і розуміє, що у нашу Політику можуть вноситись зміни в односторонньому порядку. Зміни, що вносяться до даної Політики, в обов’язковому порядку публікуються адміністрацією Сайту.